บริการรับลงโฆษณา โดยทีมงานมืออาชีพ

Online Media Planning & Buying Service By Maxideastudio

Online Media Planning & Buying Service By Maxideastudio

รายละเอียดในการให้บริการ

  • ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และ ช่วยหาจุดแข็งในการทำโฆษณาของธุรกิจ
  • ช่วยวางแผน และ กำหนดกลยุทธ์ในการทำโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
  • ออกแบบสื่อโฆษณา และ แคมเปญการตลาดที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้า
  • ดูแลเรื่องการยิงโฆษณาตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบน Platform ออนไลน์ เช่น Google, Facebook , Instagram , Line และอื่นๆ
  • ดูแลเรื่องการวัดผล และ ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ในการทำโฆษณาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี

ลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน **

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน **