การทำการตลาดให้ตรงใจผู้บริโภคแต่ละคน โดยกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Personalization
in

การทำการตลาดให้ตรงใจผู้บริโภคแต่ละคน โดยกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Personalization

ทำไม? ฟีด Facebook ของเรามักปรากฎแต่เรื่องที่เราสนใจ ทำไม? สินค้าที่เราเคยกดเข้าไปดู ถึงติดตามเราไปทุกหนแห่ง ทำไม? มีเมลส่วนลดสินค้าที่เราอยากได้ ส่งมาให้เราตลอด…