การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนสำคัญยังไง?

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตาม ต้องมีการเลือกกลุ่มเป้าหมายของสินค้าไว้ โดยกลุ่มที่เลือกไม่ควรกว้างหรือแคบเกินไป ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สินค้าจะสามารถตอบสนองได้ดีที่สุด หรือบุคลิก ภาพลักษณ์ของสินค้าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด แม้ว่าสินค้าบางประเภทจะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย แต่การจะสื่อสารไปยังกลุ่มขนาดใหญ่ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนั้นทำได้ยาก เพราะกลุ่มขนาดใหญ่จะประกอบด้วยคนที่มีความสนใจแตกต่างกัน เมื่อทำการสื่อสารออกไป ข้อความอาจไปแสดงให้กับคนที่ไม่มีความสนใจ และในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ไปแสดงให้กับคนที่มีความสนใจได้เห็น ส่งผลให้ไม่ได้รับผลตอบรับอะไรกลับมา อีกทั้งการสื่อสารไปยังกลุ่มขนาดใหญ่ยังมีต้นทุนสูงด้วย

ดังนั้นการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน มีขนาดพอเหมาะ จะช่วยให้การทำการตลาด การศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยในเรื่องการพัฒนาวิธีการการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่วยในเรื่องการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจอีกมากมาย ติดตามได้ที่ MaxideaStudio

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
Tel : 095-7922929 / Line : @maxideastudio (มี@ด้วยนะคะ)
Inbox : www.facebook.com/messages/maxideastudio 
www.maxideastudio.com