Graphic Design

Maxidea Studio พร้อมให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด อย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กร หรือสินค้า ของท่านให้แก่บุคคลภายนอก อีกทั้งพร้อมให้คำปรึกษาในส่วนกระบวนการออกแบบ และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การบริการของทีมงานในส่วนของ Graphic Design มีหลากหลายชนิด อาทิเช่น ออกแบบโลโก้ (Corporate Identity Design), ใบปลิว ประชาสัมพันธ์ (Brochure Design), แคตตาล็อคสินค้า (Catalog Design), Banner Design, ออกแบบโปสเตอร์ (Poster Design), ออกแบบโฆษณา (Advertise Design), ออกแบบจัดแสดงสินค้า (Exhibition Design), รวมถึงการออกแบบปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร (Re-Branding) ฯลฯ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการผลิตเพื่อให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุด