Course : Facebook Ads 0-100 "Private Class"

รับสอนลงโฆษณา Facebook แบบ Private Class
(สำหรับบุคคล และ องค์กร)

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้โฆษณาเฟสบุคเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
“แต่ติดปัญหาเรื่องเวลา หรือ ต้องการความเป็นส่วนตัวในการเรียน”

นี่คือคลาสสอนการลงโฆษณา Facebook Ads ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ

เพราะนี่คือการสอนแบบ Private Class ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และ วางแผนในการทำโฆษณาของธุรกิจตัวเองจริงๆ

Preview

จุดประสงค์ของคอร์ส

 • สร้างความเข้าใจเรื่องการลงโฆษณา Facebook แบบถูกวิธี
 • ลดความเสี่ยงเรื่องต้นทุนค่าโฆษณา Facebook Ads
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำโฆษณาด้วยเทคนิคการวางแผน และ วัดผลอย่างถูกวิธี
 • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาในการทำโฆษณาได้ด้วยตัวเอง
 • ช่วยให้ผู้เรียนได้วิธีคิดในการทำโฆษณาที่ถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองจนเกิดประโยชน์สูงสุด

รูปแบบการสอน

 • สอนลงโฆษณา Facebook Ads แบบจับมือทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน โดยเน้นที่การปฎิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 • สามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน
 • สอนโดยทีมงานที่มี Certificate จาก Facebook รับรอง

รายละเอียดบทเรียนทั้งหมดที่สอน

 • Facebook Ads Fundamental (ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการลงโฆษณา)
 • Facebook Audience Targeting (วิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมาย)
 • Custom Audience & Re-Targeting (กลยุทธ์การทำ Re-Targeting)
 • Ads Planning (การวางแผนในการซื้อโฆษณา)
 • Ads Report (การอ่านรายงานโฆษณา)
 • การสร้าง Sales Content

ระยะเวลาการเรียน : 1วันเต็ม (10ชั่วโมง)

คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจ